Plenari de l’ajuntament de Barcelona

El passat 18 d’octubre hem  assistit  al Consell Educatiu Municipal de Barcelona on hi participem representant a les  3 associacions del 0-3:

  • Associació catalana de llars d’infants.
  • Associació llars d’infants de Catalunya.
  • i Coordinadora d’escoles bressol de Catalunya.

On es van tractar els següents temes:

  • informació de la regidora en relació a l’inici del curs tan de bressol com etapa obligatòria i post-obligatòria.
  • presentació dels resultats de la votació per l’acord d’educació del pla fins el 2030        ( en breu sortirà publicat doncs es va aprovar )
  • presentació del pla d’acció del curs 2022-23.
  • comissions:      – planificació educativa, formació, planificació oferta F.P., l’assetjament educatiu.