Comissions

 

La Comissió de Comarques

La comissió Comarques de la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va néixer a finals de 2001 amb la idea de compartir – mares, pares i mestres- inquietuds i experiències entorn de l’educació dels infants de 0 a 3 anys; fent participar, també, la societat en general i guiats per un objectiu clar: “A la Llar d’Infants eduquem”.

Per què Comarques?

Preteníem viure i compartir la tasca del dia a dia prop i lluny de les grans ciutats amb aportacions plenes de continguts i realitats ben diferenciades.

La primavera de 2002 vam organitzar la Jornada de Sensibilització arreu de Catalunya, hi vam participar 80 escoles. Enguany es va celebrar la 2a Jornada que en  va aplegar al voltant d’un centenar, amb actes lúdics, conferències i Jornades de portes obertes.

La Comissió es reuneix periòdicament  a Rosa Sensat i ja hem decidit organitzar la 3a Jornada, a més tenim en marxa noves propostes. Volem fer pinya, fer arribar el nostre missatge arreu.

Quina és la proposta que hem engegat?

 • Col·loquis i espais informatius als mitjans de comunicació locals, sobre aspectes de l’educació 0-3 que preocupen mestres i pares.
 • Els mitjans de comunicació a l’escola per mostrar les diferents activitats que s’hi realitzen.

L’objectiu és engrescador i el resultat l’estem valorant com a molt positiu.

Ara més que mai hem de seguir treballant pel reconeixement d’aquesta etapa educativa tan fonamental  en la vida de tots els infants.

La Comissió de Subvencions

La Comissió d’Escoles Subvencionades de la Coordinadora arrenca altre vegada l’any 1999 pels problemes que generaven als centres els tràmits per la subvenció destinada a l’escolarització d’infants a les llars d’infants.

El Departament d’Ensenyament, aquell any, va fer una retallada important en els diners atorgats a les escoles. En va incloure de noves, això si, però la mateixa partida pressupostària es va repartir entre totes les escoles sol·licitants.

Altres problemes que provocava la tramitació d’aquesta subvenció eren:

 

 • Les escoles havien de dedicar molt de temps a la gestió, ja que era un embolic preparar tota la documentació que s’havia de lliurar.
 • Els períodes entre l’atorgament i l’arribada dels diners eren molt llargs. Les escoles havien d’avançar els diners a les famílies i, moltes vegades, demanar préstecs mentre no rebien la partida de la Generalitat.
 • Els diners es donaven per anys naturals enlloc de per cursos, amb la qual cosa cada partida afectava a dos cursos escolars.

Després de diferents entrevistes, d’anades i vingudes entre el Director General de Centres Privats del Departament d’ Ensenyament, el Sr. Emili Pons i la nostra Comissió de Subvencions, i de reunions amb les diferents escoles de Coordinadora, s’ha anat arribant a una sèrie d’acords:

 • Avançar la convocatòria de la subvenció i, així, tot el procés fins el cobrament d’aquesta.
 • Donar la subvenció per numero d’alumnes i no pel numero de mòduls complet.
 • Han anat apujant els diners a repartir, tot i que els mòduls previstos inicialment no s’estan acomplint.
 • Alguns dels papers absurds, com les nòmines i els TC’S ja no s’han de presentar i dels que ja han estat lliurats en convocatòries anteriors, només cal presentar la fotocòpia.
 • Els períodes entre la convocatòria, la resolució, la justificació i el cobrament s’han escurçat considerablement.

Ara ja funcionem per cursos escolars.

ACORDS A ACONSEGUIR:

 1. Proposar que es demani la subvenció pel total de places autoritzades a cada centre i que després es justifiqui i es cobri pel total de places ocupades.
 2.  Agilitar el calendari de la convocatòria i de la resolució per tal de poder cobrar la subvenció abans del que es fa actualment. Així mateix, s’ha de saber l’import del mòdul/infant amb el temps suficient com per poder elaborar els pressupostos de cada escola.
 3. “Recordar” el compromís de que la quantitat atorgada per plaça escolar augmentarà cada any.
 4.  “Recordar” el compromís de que la quantitat otorgada per plaça escolar augmentarà cada any, amb la intenció d’arribar a la politica de terços.
 5.  Encaminar la cooperació Coordinadora – Departament d’educació per aconseguir que aquesta subvenció esdevingui un conveni.