Què fem

Aquestes són les principals activitats en les quals
la Coordinadora participa:

A la  llar d’infants eduquem

L’educació dels més menuts ens implica a tots: família, escola i societat.
Les Jornades de Sensibilització faciliten que puguem unir els nostres esforços.

Seguiment de les subvenciones del departament d’educació.
Resum Comissió de Subvencions

Durant el període de funcionament de la comissió des del gener de 1999 fins al maig de 2005 (6 anys), s’han assolit els objectius :

  • Subvencionar per plaça ocupada en comptes de per grups d’edat
  • Gestionar la subvenció per cursos escolars.
  • Ajustar el calendari per : sol·licitar, justificar i cobrar.
  • Pagament en dues períodes : bestreta el gener (30%) i la resta (70%) el desembre.
Nous objectius d’aquesta comissió :
  • Augmentar la partida de pressupost, per equiparar la quantitat de subvenció amb les de titularitat municipal. Actualment la subvenció és de 700 € i a les municipals de 1100€. Esta previst amb el nou conveni Generalitat -Ajuntament arribar a 1800€
  • Continuar fent el seguiment de les condicions de la subvenció.
  • Fer una nova proposta de tipus CONCERT EDUCATIU, que doni estabilitat i seguretat en el pla econòmic i faciliti la gestió que no pot millorar amb la subvenció.
  • Necessitat de comunicació i implicació per part de la resta d’escoles subvencionades.
  • Necessitat d’ampliar nous membres a la comissió.
  • Necessitat de revisar el procés de pre-inscripció i matriculació.
Jornades Escoles 0-12

Jornades organitzades per la FMRP de Catalunya.

Des de fa tres anys Coordinadora d’escoles Bressol de Catalunya hi té una participació activa, sent alguns dels nostres representants membres organitzadors de les Jornades.

Són unes Jornades de caràcter pràctic que ens permeten reflexionar sobre l’èxit o no del que s’està fent a les escoles i de quina manera ens aproximem als reptes actuals que la societat ens planteja.

Cal que la nostra veu s’escolti en els diferents àmbits.

És un bon moment d’intercanvi i de reflexió per als mestres i educadors del 0-12, però cal ser-hi. Junts podem aprendre i fer molt.

Us animem a que any rere any l’escola bressol hi sigui present, tenim molt a dir i quant més representació del col·lectiu millor, tant pel que podem nosaltres aportar com pel que podem rebre.

Contra la Llei de la Qualitat

 

 

 

Reflexions entorn a la nostra unió.