Comissió de subvencions

Seguiment de les subvenciones del departament d’educació.
Resum Comissió de Subvencions

Durant el període de funcionament de la comissió des del gener de 1999 fins al maig de 2005 (6 anys), s’han assolit els objectius :

  • Subvencionar per plaça ocupada en comptes de per grups d’edat
  • Gestionar la subvenció per cursos escolars.
  • Ajustar el calendari per : sol·licitar, justificar i cobrar.
  • Pagament en dues períodes : bestreta el gener (30%) i la resta (70%) el desembre.
Nous objectius d’aquesta comissió :
  • Augmentar la partida de pressupost, per equiparar la quantitat de subvenció amb les de titularitat municipal. Actualment la subvenció és de 700 € i a les municipals de 1100€. Esta previst amb el nou conveni Generalitat -Ajuntament arribar a 1800€
  • Continuar fent el seguiment de les condicions de la subvenció.
  • Fer una nova proposta de tipus CONCERT EDUCATIU, que doni estabilitat i seguretat en el pla econòmic i faciliti la gestió que no pot millorar amb la subvenció.
  • Necessitat de comunicació i implicació per part de la resta d’escoles subvencionades.
  • Necessitat d’ampliar nous membres a la comissió.
  • Necessitat de revisar el procés de pre-inscripció i matriculació.

Fa més de 30 anys que el Govern de la Generalitat de Catalunya convoca una subvenció destinada a les famílies per rebaixar les quotes d’escolaritat dels infants que assisteixen a centres privats d’educació infantil 0-3 sense finalitat de lucre. Inicialment, aquest ajut el concedia el Departament de Sanitat i Seguretat Social i, més endavant quan aquest tram va ser considerat etapa educativa, el va convocar el Departament d’Ensenyament. En els darrers anys la quantitat atorgada anava disminuint, però sempre es concedia.
El curs passat i per sorpresa de tots, aquesta situació va canviar. La convocatòria de subvenció que habitualment es publicava a l’octubre no apareixia en el DOGC i davant de la falta de claredat del Departament i de la incertesa que estaven vivint les escoles, la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va demanar explicacions al Departament d’Ensenyament.
La senyora Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, ens va concedir una entrevista el dia 8 d’abril de 2014, en què ens va confirmar les sospites sobre la possibilitat de no convocatòria de subvenció. Davant d’aquesta resposta, la Coordinadora es va posar en marxa per dur a terme tota una sèrie d’accions que us resumim:
◌ Informar les escoles associades a la Coordinadora i convocar una assemblea extraordinària
◌ Difondre aquesta situació als diferents mitjans de comunicació i publicació de la noticia a diaris, ràdio i televisió.
◌ Informar a diferents representants polítics i càrrecs de l’administració publica
◌ informar les famílies de les escoles afectades
◌ Redactar i recollir les cartes signades per les famílies i pel Consell Escolar dirigides al director general de centres privats, Miquel Garcia Casaponsa.
◌ Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona el dia 2 de juliol.

Acabem el curs 2013-14 amb una certa alegria perquè:
◌ Parlament de Catalunya va aprovar el dia 12 de juny, una moció on es diu:
Que es promogui en un mes la convocatòria de subvencions per a l’escolarització d’infants en llars de titularitat privada que desenvolupen l’activitat amb una finalitat essencial de servei.
◌ La consellera Irene Rigau va declarar als mitjans de comunicació, el dia 2 de juliol:
que ha arribat a un acord amb les quatre diputacions perquè es puguin fer càrrec de les ajudes a les escoles bressol d’iniciativa social. Rigau ha negat que el departament no valori les llars d’infants i ha assegurat que busca col·laborar amb entitats per resoldre aquest problema.

◌ Publicació de l’acord signat el 8 de juliol de 2014 entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes per destinar 34.264.088 euros a despeses de funcionament de les escoles bressol municipals per als cursos 2013-14 i 2014-15.
El mes de setembre el Departament d’Ensenyament segueix sense convocar aquest ajut i la Coordinadora ha de tornar a posar-se en marxa:
◌ Contacta amb el Departament i aquesta vegada aconsegueix una entrevista amb el director de centres privats, Miquel Garcia Casaponsa, que ens torna a confirmar la possibilitat que no es convoqui la subvenció
◌ Es posa en contacte amb els mitjans de comunicació i tornem a fer declaracions
◌ Convoca una assemblea a les 200 llars d’infants subvencionades de tot Catalunya, que té lloc el dimecres 29 d’octubre 2014.
En aquesta assemblea es planifiquen unes accions:
◌ Carta dirigida al director general de centres privats, Miquel Gràcia, i signada pels consells escolars exigint una resposta per escrit
◌ Cartes a la consellera Irene Rigau escrites a mà per les famílies en forma de carta al Reis de l’Orient signades pels infants amb la mà o el dit.
◌ Cada escola fa una queixa al Síndic de Greuges sobre la situació en què ens troben i conviden les famílies a fer la seva pròpia queixa.
◌ Concentració el dia 22 de novembre de nens i nenes, famílies i treballadors a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar la subvenció per a les llars d’infants.
Tot aquest esforç es va veure recompensat i el 17 desembre el Departament d’Ensenyament convoca la subvenció per a les llars d’infants sense finalitat de lucre. Ara bé, només es concedeixen 300€ dels 720€ que ens havien donat el curs 2012-13; per tant, es produeix una reducció de més del 50%. Part d’aquesta gran davallada és compensarà amb l’aprovació el dia 29 de gener per part del Govern de la Diputació de Barcelona d’ una partida d’ 1,5 milions d’euros per destinar a les escoles bressol privades sense ànim de lucre de la província de Barcelona. Les altres tres diputacions continuen en silenci i no donen cap tipus de suport a les escoles de la seva província.
Però quan les coses semblava que es resolien , arriba la gran clatellada i el Parlament de Catalunya aprova, el 22 de gener de 2015, uns pressupostos per al 2015 on no hi ha cap partida per a l’educació del 0-3 anys.
Ens envaeix el sentiment que per al Govern de la Generalitat de Catalunya i per als partits politics que li donen suport, la primera etapa d’educació infantil no és prioritària i tampoc no ho són:
◌ les prop d’11.000 famílies que estan patint les retallades del Govern de la Generalitat de Catalunya, en una qüestió tan bàsica com és l’educació dels seus fills.
◌ Les més de 200 escoles bressol de tot Catalunya que durant més de 30 anys han pogut oferir, gràcies a aquests ajuts, una educació i un servei de qualitat suplint, en molts municipis, la manca d’una xarxa d’escola pública.
◌ Els llocs de treball que perillen de mestres, educadores, especialistes, assessors, personal de cuina, neteja, manteniment… Som molts centres que ja hem hagut de prendre mesures urgents, reduint personal, el personal lectiu realitzant tasques no educatives com netejar els centres o fer de cuineres, abaixant sous dels professionals i algunes abocades a tancar,
Però Coordinadora no s’atura i segueix planificant tota una sèrie d’accions per reclamar el que considerem que és necessari per l’educació dels més petits com:
◌ Es posa en contacte amb els mitjans de comunicació i tornem a fer declaracions
◌ Convoca una assemblea a les llars d’infants subvencionades de tot Catalunya, que té lloc el dimecres 27 febrer 2015.
◌ Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona el dia 7 de març.
◌ Carta dirigida al Molt Honorable President de la Generalitat Artur Mas per demanar que ens informi sobre quina serà la postura del Govern de la Generalitat de Catalunya en la convocatòria dels ajuts dels propers cursos.
◌ Enviament de correus electrònics i cartes per correu ordinari a les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona per demanar explicacions sobre la voluntat de convocar una subvenció pel curs 2014-15 les escoles bressol privades pel curs 2013-14 com ha fet la Diputació de Barcelona pel curs 2013-14.
◌ Ens posen en contacte al director general de centres privats, Miquel Gràcia per preguntar per la subvenció del curs 2014-15 i ens comenta la possibilitat de convocar-la a finals d’estiu, cosa que queda confirmada amb la publicació al DOGC.

Les Escoles Bressol que existeixen des de fa més de 30 anys en el món de l’educació 0-3 anys volem seguir estant i sent part activa de l’educació dels més petits per això comptem amb el suport de la Coordinadora d’ Escoles Bressol de Catalunya que seguirà posant veu al nostre col·lectiu, organitzant i donant suport a les accions de les llars d’infants privades subvencionades.

Leave a Reply