La nostra història

 

La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va néixer a la dècada dels 70, fruit de l’ interès i la preocupació d’ un conjunt de professionals que treballaven en llars d’infants de diferent tipologia (privades, públiques, cooperatives,…), però que compartien un objectiu comú: millorar els serveis a la primera infància.

La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya es va integrar, des dels seus inicis, en la ‘Coordinadora Estatal de Escuelas Infantiles’, tot participant activament en els diferents accions que es proposaven.

Durant aquests trenta anys d’existència, la Coordinadora ha passat per diverses etapes de més o menys activitat, intentant recollir en cada moment, un model d’Escola de qualitat per als nens i nenes més petits de la nostra societat.

Els trets més característics del model d’Escoles Bressol defensat per Coordinadora i definits en les jornades i congressos organitzats (Granada, Gijón, Múrcia, Girona,… ) tant a Catalunya com nivell de tot l’Estat, es resumeixen en els següents punts:

  • Reconeixement legal del caràcter educatiu dels primers anys de vida i, en conseqüència, consideració de l’educació infantil com a etapa educativa integrada plenament en el Sistema Educatiu.

  • Reconeixement de formació inicial i permanent dels treballadors i treballadores, defensant la titulació de magisteri com a la més adient per treballar en aquesta etapa.

  • Defensa de les millors condicions físiques dels espais i equipaments, adaptats a les necessitats educatives dels més petits.

  • Lluita per la generalització de l’escolarització dels nens i nenes, tot fent propostes possibles a l’Administració pel seu assoliment.

  • Defensa del caràcter públic dels serveis a la primera infància.

 

Actualment podem dir que s’ ha avançat en alguns aspectes, però encara no n’hi ha prou; per això continua sent necessària l’existència d’un col·lectiu, com la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya que, amb un nou impuls i nous plantejaments, segueix fent camí en el reconeixement i la defensa de les necessitats dels més petits.

Álvaro Blanco
Escola Infants Quitxalla
Mollet del Vallès