40 anys millorant l’educació infantil

La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va néixer a la dècada dels 70, fruit de l’interès i la preocupació d’un conjunt de mestres que treballaven en escoles bressol de diferents tipologies , privades, públiques i cooperatives, però que compartien un objectiu comú: la millora en la cura i l’educació de la primera infància.

Durant aquests 40 anys d’existència la Coordinadora ha passat per diverses etapes, intentant recollir en cada moment un model d’escola de qualitat per als nens i nenes més petits de la nostra societat.

Els trets més característics del model d’escola defensat per Coordinadora i definits en les jornades i congressos organitzats tant a Catalunya com en l’àmbit de tot l’estat es resumeixen en els següents punts:

1- Reconeixement real del caràcter educatiu dels primers anys de vida i, en conseqüència, consideració de l’educació infantil com a etapa educativa i integrada plenament en el Sistema Educatiu
2-Formació inicial i permanent dels educadors i educadores, defensant la titulació de mestra en educació infantil com a la més adient per treballar en aquesta etapa.
3- Defensa de les millores en els espais i materials, adaptats a les necessitats educatives dels més petits.
4- Reconeixement del dret dels infants a gaudir d’una plaça a l’escola bressol.

Actualment, podem dir que s’ha avançat en alguns aspectes, però encara no n’hi ha prou, per això continua sent necessària l’existència d’un col·lectiu com la Coordinadora per continuar endavant en la defensa de les necessitats dels més petits.

Enguany Coordinadora fa 40 anys, moltes felicitats i moltes gràcies per la feina feta.