Entrevista amb el Departament d’Educació

El passat dia 5 d’octubre de 2022 hem tingut una entrevista amb el Departament d’educació on s’han parlat dels següents temes:

  • Natalitat a Catalunya.
  • Subvenció del curs 2021-22 per les EB. privades d’iniciativa social.
  • finançament de l’infantil 2 anys.
  • finançament d l’infantil 2 anys de famílies vulnerables.
  • finançament dels infants fins a 1 any.
  • finançament dels infants fins a 2 anys.
  • publicació de les subvencions.
  • RALC
  • QEI
  • documents a  sol·licitar per les subvencions.

La conclusió a la que vam arribar és que TOTS els infants tenen dret a anar al’escola per tant hem de vetllar perquè sigui així.

seguirem al peu de canó!!

junta de Coordinadora