Accions reivindicatives

La participació de mestres del 0-3 en l’organització i la presència a les JORNADES 0-12 ajudarà a fer possible un millor reconeixement de la nostra etapa. És una trobada única per compartir inquietuds i experiències amb mestres de la nostra terra. La veu del 0-3 hi ha de ser MÉS present

Jornades organitzades per la FMRP de Catalunya.

Des de fa anys la Coordinadora d’escoles Bressol de Catalunya hi té una participació activa, sent alguns dels nostres representants membres organitzadors de les Jornades.
Són unes Jornades de caràcter pràctic que ens permeten reflexionar sobre l’èxit o no del que s’està fent a les escoles i de quina manera ens aproximem als reptes actuals que la societat ens planteja.
Cal que la nostra veu s’escolti en els diferents àmbits.
És un bon moment d’intercanvi i de reflexió per als mestres i educadors del 0-12, però cal ser-hi. Junts podem aprendre i fer molt.
Us animem a que any rere any l’escola bressol hi sigui present, tenim molt a dir i quant més representació del col·lectiu millor, tant pel que podem nosaltres aportar com pel que podem rebre.

Participació en les accions portades a terme per la Xarxa Territorial d’educació infantil a Catalunya.

Xarxa Territorial d’Educació Infantil de Catalunya 0-6

Contra la llei de qualitat