Objectius

  • Defensar el dret dels infants a una educació de qualitat.
  • Vetllar per la lliure elecció de centre i de projecte educatiu al primer cicle d’educació infantil.
  • Difondre que durant més de trenta anys l’escola bressol viu i creu en el procés de la renovació pedagògica, amb els docents que són un factor clau en la qualitat educativa.
  • Aconseguir els mateixos drets i deures que tenen la resta ’etapes educatives, ho veiem de justícia.
  • Manifestar que la conciliació laboral i familiar no passa només per la responsabilitat
    que s’atribueix a l’escola 0-3.