Ens hem reunit amb la Diputació…

A aquesta reunió a la Diputació hi han assistit:

Joan Galliano, diputat president de l’àrea d’ducació

Marcel·lina Bosch, diputada adjunta d’educació.

Francesca Alaminis, Coordinadora de l’Àrea d’Educació.

Montse Fernández, presidenta de la Coordinadora d’escoles bressol de Catalunya.

Anna alario, com a representant de les escoles bressol privades de la Coordinadora.

Jordi Fiblà, president de l’Associació de Llars d’infants de Catalunya.

Mireia Català, representant  de l’Associació catalana de llars d’infants.

Jordi contreras de l’associació catalana de llar d’infants.

El tema tractat ha estat parlar de la continuïtat de la subvenció de la Diputació i també del greuge comparatiu entre les diferents opcions  o possibilitats a l’hora d’escolaritzar als infants de 0 a 3 anys.

seguim treballant pel 0-3